Geschiedenis

De Vier oprichters van de Alkmaarse Kamermuziek Veereniging. Van l.n.r.: Kitty Blom, Jan de Wit Dz., Annie Gouwe en Gertrude Blom.

In de rubriek Kunsten en Wetenschappen van de Alkmaarsche Courant verscheen op 18 februari 1916 de mededeling:

het ‘muziekminnend publiek’ van Alkmaar en omgeving staat een ‘genotvolle avond’ te wachten . Want ‘eenige personen alhier die uit liefhebberij het kwartetspel beoefenen hebben pogingen gedaan om het Hollandsch Strijkkwartet uit Amsterdam’ in Alkmaar te laten optreden“.

Dat optreden vond plaats in het gebouw “De Uni” op 3 maart 1916 en was een groot succes. De zaal was volledig bezet. In de recensie van de volgende dag werd dan ook het  ‘Comité, gevormd door Annie Gouwe, Gertrude en Kitty Blom en Jan de Wit Dz.’ uitvoerig bedankt. Het was het eerste concert van wat al snel de Alkmaarse Kamermuziek Vereeniging (AKV) ging heten en waarvan het Comité het bestuur ging uitmaken.

In 1918 begon het Comité met een plakboek, waarin van elk concert het programma, de handtekeningen en soms commentaren van de musici, foto’s en eventuele recensies en voorbesprekingen werden opgenomen. Deze traditie wordt nog steeds in ere gehouden, wat een indrukwekkende reeks plakboeken heeft opgeleverd, die een aardig overzicht geven van de geschiedenis van de vereniging en van de kamermuziekcultuur in Alkmaar.

Zo lezen we dat in het seizoen 1918-1919 voor het eerst drie concerten als abonnementserie voor 3 gulden werden georganiseerd en dat in de jaren twintig vier concerten per seizoen regel werd. In de loop  van de Tweede Wereldoorlog daalde dit aantal weer en in seizoen 1944-1945 werden geen concerten georganiseerd. Na de oorlog werd het oude aantal van vier concerten per seizoen weer snel bereikt. De belangstelling voor de kamermuziek nam verder toe met als gevolg dat in de zeventiger jaren het aantal concerten werd uitgebreid tot vijf en in de jaren tachtig tot zes, een aantal dat sindsdien ongewijzigd is gebleven

Uit de plakboeken, die in het regionaal archief van Alkmaar worden bewaard, rijst het beeld van een grote verscheidenheid aan concerten. Constanten daarbij zijn strijkkwartetten, pianorecitals en liederenavonden maar duo’s, trio’s, vocale ensembles, combinaties van strijkers en blazers hebben veelvuldig opgetreden in de concertseries. Daarnaast zijn in de plakboeken de handtekeningen, al dan niet voorafgegaan door een opdracht, van vele vooraanstaande musici uit binnen en buitenland te vinden, zoals de harpiste Rosa Spier, de pianist Jean-Ives Tibaudet, de violiste Isabelle Faust, het Alban Berg kwartet en het Nederlands Blazersensemble. Getuigenissen van moderne en meer experimentele ensembles zoals Sax & Sticks en Wishful Singing ontbreken evenmin.

Tot het eind van de vorige eeuw had de AKV een, zacht gezegd, wat amateuristische en informele structuur. In ieder geval is er in het archief nooit een officieel document betreffende de oprichting, de structuur of de doelstelling gevonden. Wel werden er in de jaren zestig een aantal malen algemene ledenvergaderingen gehouden na afloop van het laatste concert. Dan hadden de concertbezoekers inspraak en konden zij suggesties doen voor het volgende  seizoen. Maar alle andere zaken werden slechts door een klein groepje bevlogen kamermuziekliefhebbers geregeld. Twee van hen verdienen in dit verband apart genoemd te worden. Als eerste de oprichtster van de Vereniging, Mej. Annie Gouwe, die van 1916 tot 1953 secretaris was, en als tweede Frans Josephus Jitta die van 1927 tot 1970 het voorzitterschap bekleedde.  In 1988 werd vooral om financieel-technische redenen de AKV omgezet in de Stichting Alkmaarse Kamermuziek. Het 100-jarig bestaan van de Vereniging/Stichting werd in 2018 gevierd.