23 februari 2021

Helaas ook het laatste concert in de serie 2020-2021 dat gepland staat voor 23 maart a.s. gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

We zijn druk bezig met het samenstellen en uitwerken van de concertserie voor het seizoen 2021-2022. Zodra dit rond is informeren wij u via de website, de mail of de briefpost. Restitutie van betaalde abonnementsgelden voor het seizoen 2020-2021 zal plaatsvinden in de maand april. De donateurs die aangegeven hebben geen restitutie te willen maar het abonnementsgeld te doneren aan de kleinkunstwereld ontvangen daar t.z.t. nader informatie over.

Wiener Mozart Trio

Wiener Mozart Trio
Irina Auner piano, Daniel Auner viool , Diethard Auner cello

Sinds de oprichting in 1991 heeft het Wiener Mozart trio opgetreden in alle belangrijke muziekcentra en deelgenomen aan vele internationale muziekfestivals. Drie familieleden, zonder enige verbinding met andere ensembles, musiceren in volledige artistieke vrijheid en brengen met hun spel alle facetten van muzikale expressie die het pianotrio biedt tot klinken.