Enquête

Het concertseizoen 2022-2023 hebben we afgesloten met een enquête onder onze bezoekers. Een samenvatting van de resultaten kunt u hieronder lezen.

Op 28 maart jl. hebben 113 bezoekers een formulier ingevuld met een aantal vragen over hun beleving van onze concerten en om hun eventuele wensen aan te geven. Voor deze enorme respons willen we iedereen graag zeer hartelijk danken. De reacties gaan ons beslist helpen om ons muzikale beleid verder vorm te geven.

We hebben beloofd de samengevatte resultaten op onze website te zullen publiceren. Dat doen we hierbij.

Van alle respondenten vindt 56% dat één of twee keer per seizoen een concert op de zondagmiddag wel voldoende is. Alleen op zondag wil 19% en alleen op avonden 18%.

Bezoekers gaven ook een oordeel over de ensembles van onze concerten het afgelopen seizoen. Het Ciconia Consort sprong er uit met een waardering van 4,8 (op een schaal van 1 tot 5), maar het Dudok Quartet zat er vlak bij met 4,7. De overigen scoorden allemaal boven de 4. De gemiddelde waardering van 4,5 vinden wij dan ook erg hoog en dat doet ons goed!

De muzikale stijlperiodes waar uw grootste voorkeur naar uitgaat zijn: ‘Klassiek’, ‘Romantiek’ en ‘Barok’. Dan volgen ‘Impressionisme’ en ‘20e eeuw’. Ook voor ‘Jazz’ en Wereldmuziek’ blijkt enige belangstelling te zijn. ‘Middeleeuwen/Renaissance’ vindt weinig animo.

Van de solisten/ensembles die u nog wel eens terug wilt zien scoort het Dudok Quartet zeer hoog. Maar ook Olga Pashchenko en het Ciconia Consort worden door u hogelijk gewaardeerd. Verder hebben de bezoekers veel andere solisten en ensembles genoemd die wij in de toekomst wellicht nog eens uitnodigen. 

De meest genoemde componisten van wie u graag muziek wilt horen zijn J.S. Bach, Sjostakowitsj en Schubert, op de voet gevolgd door Chopin, Mozart, Beethoven en Pärt. Daarmee worden ook de muzikale stijlperiodes aangeduid, die het meest in uw belangstelling staan.

Het liefst hoort u een strijkkwintet, maar ook het pianotrio, strijkkwartet en kamerorkest krijgen een hoge waardering. Voor blazers blijkt eveneens behoorlijke interesse te zijn, hetgeen mede blijkt uit toelichtende opmerkingen.

Van de 113 respondenten vonden 100 onze programmatoelichting voldoende en duidelijk. We gaan dan ook door op de ingeslagen weg!

We ontvingen 52 reacties op onze vraag naar suggesties voor verbeteringen of aanpassingen: een geweldige respons! Er waren vooral veel waarderende woorden, zoals ‘Heb genoten van het geboden programma’ en ‘Ga zo door!’, ‘Zeer tevreden’’, Ons eerste abonnement. Herhaling volgt’, ‘Complimenten over de kwaliteit’. Suggesties waren er o.a. over de lengte van de pauze, het gebruik van de microfoon, de publiciteit.

Het bestuur dankt allen die het formulier ingevuld hebben. Wij gaan de resultaten gebruiken bij de programmering van de concertseries de komende jaren.

Taqa Theater De Vest, aanvang concert 20:15 uur, zaal open 20:00 uur