Corona pandemie

Als gevolg van de coronacrisis zijn onze gepubliceerde programma’s onder voorbehoud en kan het aantal beschikbare losse kaarten en abonnementen beperkt zijn.

Door de Corona-pandemie is de muzieksector en met name ook de kamermuziek zwaar getroffen. Het bestuur van de stichting ziet het als onderdeel van haar taak om binnen het kader van haar doelstellingen waar mogelijk musici die de kamermuziek beoefenen zoveel mogelijk te steunen. Een ruimhartiger financieel beleid met betrekking tot de gevraagde honoraria is daarvoor een van de mogelijke instrumenten. Mede in verband daarmee heeft het stichtingsbestuur de toegangsprijzen met ingang van het seizoen 2020-2021 aangepast.

De Corona-richtlijnen voor bezoek aan de Vest zijn te vinden op:

https://theaterdevest.nl/informatie/veilig-naar-het-theater/

Wij kijken er naar uit u snel weer te zien!